โรงเรียนบ้านช่องช้าง
หมู่ที่ 7   ตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
เบอร์โทรศัพท์ 077925073
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อ ICT
ชื่ออาจารย์ : นางวันวิสา บุญช้าง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2555,11:06  อ่าน 862 ครั้ง
รายละเอียด..