โรงเรียนบ้านช่องช้าง
หมู่ที่ 7   ตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
เบอร์โทรศัพท์ 077925073
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศศิธร คงแก้ว
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2559,11:19   อ่าน 560 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวิภาวดี รอดเกลี้ยง
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2559,11:16   อ่าน 524 ครั้ง