โรงเรียนบ้านช่องช้าง
หมู่ที่ 7   ตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
เบอร์โทรศัพท์ 077925073
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอาเซียน 8 สิงหาคม 2556
กิจกรรมวันอาเซียน
กิจกรรมวันอาเซียน
กิจกรรมวันอาเซียน
กิจกรรมวันอาเซียน
กิจกรรมวันอาเซียน
กิจกรรมวันอาเซียน
กิจกรรมวันอาเซียน
กิจกรรมวันอาเซียน
กิจกรรมวันอาเซียน
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2556,15:39   อ่าน 1615 ครั้ง