โรงเรียนบ้านช่องช้าง
หมู่ที่ 7   ตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
เบอร์โทรศัพท์ 077925073
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2556 คณะครูโรงเรียนบ้านช่องช้างต้อนรับ นายสมชาย  รองเหลือ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2556,19:15   อ่าน 1624 ครั้ง